در حال بارگذاری ...

یادداشت (1)سند چیست؟

 

دکتر داود طالبی*

معنی سند در لغت نامه دهخدا اینگونه آمده است: چیزی که به آن اعتماد کنند. نوشته‌ای که وام یا طلبی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند. همچنین در این لغت‌نامه سند به معنای تکیه‌گاه هم آمده است.

وقتی واژه سند را می‌بینیم یا می‌شنویم معمولاً ابتدا "مالکیت" به ذهن‌مان خطور می‌کند. در صورتی که مالکیت از تبعات و نتایج سند است نه خود سند. مثلاً وقتی می‌گوییم سند منزل یا سند خودرو این در ذهن‌مان متبادر می‌شود که ما مالک ساختمان منزل یا مالک خودرو هستیم. که این همانطور که گفته شد یک نتیجه از واژه سند است نه خود سند. شما ممکن است با مدارک دیگری همچون بنچاق، قباله و قولنامه هم مالکیت خود را باثبات برسانید ولی وقتی سند داشته باشیم به لحاظ اینکه سند بالاترین اعتبار را دارد؛ هیچگونه نگرانی در خصوص اعمال مالکیت خود نخواهیم داشت.

سند(Document)در مرحله اول معنای مدرک و وسیله تمسک برای چیزی است. که معمولاً اولین بیان مدرکی و تمسکی آن همان مالکیت است. پس سند یک دستاویزی است برای نشان دادن مالکیت و صاحب بودن. پس سند یک اعتبار است. که نتایجی بر آن مترتب است. سند اعتبار بخش است، "اعتبارساز" است. سند اعتبار را به یک چیز(چه فیزیکی و چه غیرفیزیکی) اعطا می‌کند. مثلاً قانون اساسی هر کشوری سندی است که به حاکمیت و نظام حاکم بر کشور اعتبار می‌بخشد و آن را مشروع می نمایاند.بر این اساس می‌توانیم بگوئیم که سند راهبردی کشور در امور نخبگان به حرکت نظام نخبگانی اعتبار می‌بخشد و آن را مشروع می‌نمایاند. البته سندها وحی منزل و همیشگی نیستند و طبیعی است که در طول زمان(بلند مدت) مورد بازنگری قرار می‌گیرند.

اما آنچه که باید اذعان کرد این است که تغییرات و بازنگری در سندها علی‌الاصول در بلندمدت اتفاق می‌افتد.

سند مدرکی معتبر برای اعتبار بخشی به تصمیمات راهبردی، اقدامات و فعالیت در ساختارهای مربوط و به فراخور در سطح جهانی، ملی و محلی!

* سرپرست دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان
نظرات کاربران